Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

common
7739 45e9 500
Reposted fromrol rol viapiehus piehus

December 04 2019

common
Reposted fromFlau Flau
common
7662 4c3d 500
Reposted frommangoe mangoe viaUncommonSense UncommonSense

December 03 2019

common
I to by było na tyle. Tak z dnia na dzień skończyło się wszystko na czym mi zależało. Serce pękło, dusza rozdarta, umysł w strzępach. Można umierać.
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood
common
7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes viafeegloo feegloo
common
7178 ae70 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
5869 de9f
Reposted fromkniepuder kniepuder viakwasmilosz kwasmilosz
common
2875 4a42 500
Reposted fromlaters laters viahash hash
common
8397 81e8 500
Reposted froma-liberal-ironist a-liberal-ironist viahash hash

November 27 2019

common
4549 48a0
Reposted fromble ble
common
"Lub robić coś, kochaj kogoś i nie bądź gałganem." 

— Tadeusz Kotarbiński
Reposted fromupinthesky upinthesky

November 25 2019

common
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakwasmilosz kwasmilosz
common
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromaleander aleander viakwasmilosz kwasmilosz
common
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi
— P.Skokowski
Reposted fromblackhole blackhole viakwasmilosz kwasmilosz
common
5427 7be9 500
Reposted fromikhakima ikhakima viakwasmilosz kwasmilosz

November 21 2019

common
7748 5dbb
common
1960 6edb 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagrovly grovly
common
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaemotional-iceberg emotional-iceberg
common
3032 0aee
Reposted fromlaters laters viagrovly grovly
common
7457 4072 500
Reposted fromcontigo contigo viagrovly grovly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl