Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

common
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viabadblood badblood
common
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz

February 05 2018

common
Reposted fromelegy elegy
common
9399 c888 500
anime
Reposted frompanpancerny panpancerny viapeptodowicz peptodowicz
common
8381 ffe6 500
Reposted fromteijakool teijakool viapeptodowicz peptodowicz
common
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via2708 2708
common
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via2708 2708
common
Existential crisis cat
Reposted fromfoop2 foop2 viasistersofmercy sistersofmercy
common
7257 f4e9 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
8729 61db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder

February 03 2018

common
7904 d2d3
common
Wie pan, mój ojciec mawiał, że są ludzie którzy pojawiają się w naszym życiu niczym promienie światła, inni zaś są jak chmury.
— Gilles Legardinier
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam
common
7514 8bdf 500
Reposted fromtfu tfu viaaurinko aurinko
2754 a5e2 500

createjam:

28.1.18

common
common

January 30 2018

common
8404 ccd2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
common
8597 0929 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
common
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl