Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

common
Moim problemem jest to, że nie akceptuję szczęścia. Staram się rozmyślać, podczas gdy bycie szczęśliwą polega na tym, że się przestaje rozmyślać.
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
common
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaaurinko aurinko
common
9217 f8ff 500
Reposted fromhagis hagis viaaurinko aurinko
common
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
common
9335 5390 500
w paski
Reposted fromstonerr stonerr viaaurinko aurinko
common
8795 d5a1 500
common
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
common
common

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaaurinko aurinko
common
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaaurinko aurinko
6579 3946
Reposted fromheroine0 heroine0 viaaurinko aurinko
common

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaurinko aurinko
common
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaaurinko aurinko
common
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viaaurinko aurinko
common
common
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaaurinko aurinko

August 31 2017

common
common
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viadotmariusz dotmariusz
common
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viaprincess-carolyn princess-carolyn
common
3742 2db0 500
Reposted fromjanuschytrus januschytrus viaszczepan szczepan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl